DOKUMENTI


Osnovi ekonomije - rezultati parcijanih testova Osnovi ekonomije - rezultati parcijanih testova
Bankarstvo - rezultati drugog parcijalnog ispita Bankarstvo - rezultati drugog parcijalnog ispita
Poslovne finansije - ukupni rezultati Poslovne finansije - ukupni rezultati
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati parcijalnih testova Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati parcijalnih testova
Javne finansije - rezultati parcijalnih testova Javne finansije - rezultati parcijalnih testova
Poslovno pravo - rezultati parcijalnih testova Poslovno pravo - rezultati parcijalnih testova
Poslovno komuniciranje (Poslovna informatika) - rezultati drugog parcijalnog testa Poslovno komuniciranje (Poslovna informatika) - rezultati drugog parcijalnog testa
Poslovno komuniciranje - rezultati drugog parcijalnog testa Poslovno komuniciranje - rezultati drugog parcijalnog testa
Ekonomika turizma - rezultati drugog parcijalnog testa Ekonomika turizma - rezultati drugog parcijalnog testa
Ekonomski informacioni sistemi - rezultati parcijalnih testova Ekonomski informacioni sistemi - rezultati parcijalnih testova
Preduzetništvo - rezultati drugog parcijalnog testa Preduzetništvo - rezultati drugog parcijalnog testa
IK tehnologije u turizmu - rezultati drugog parcijalnog testa IK tehnologije u turizmu - rezultati drugog parcijalnog testa
Osnove njemačkog jezika I - rezutati ispita od 07.01.2017. Osnove njemačkog jezika I - rezutati ispita od 07.01.2017.
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 18.12.2017. Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 18.12.2017.
Osnovi računovodstva - rezultati prvog parcijalnog testa Osnovi računovodstva - rezultati prvog parcijalnog testa
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 11.12.2017. Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 11.12.2017.
Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa
Osnovi ekonomije - rezultati prvog parcijalnog testa Osnovi ekonomije - rezultati prvog parcijalnog testa
Izmjena i dopuna člana 30. Pravilnika studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru Izmjena i dopuna člana 30. Pravilnika studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru
Metode i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati prvog parcijalnog testa Metode i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati prvog parcijalnog testa