DOKUMENTI


Ekonomika preduzeća - rezultati ispita od 25.6.2019. godine Ekonomika preduzeća - rezultati ispita od 25.6.2019. godine
Finansiranje malih i srednjih preduzeća - rezultati ispita od 26.6.2019. godine Finansiranje malih i srednjih preduzeća - rezultati ispita od 26.6.2019. godine
Matematika za ekonomiste - ukupni rezultati parcijalnih testova Matematika za ekonomiste - ukupni rezultati parcijalnih testova
Marketing - rezultati ispita od 19.6.2019. godine Marketing - rezultati ispita od 19.6.2019. godine
Informatika za ekonomiste - rezultati ispita od 19.6.2019. godine Informatika za ekonomiste - rezultati ispita od 19.6.2019. godine
Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati drugog parcijalnog ispita od 14.6.2019. godine Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati drugog parcijalnog ispita od 14.6.2019. godine
Ekonomika osiguranja - rezultati drugog parcijalnog testa Ekonomika osiguranja - rezultati drugog parcijalnog testa
Finansiranje malih i srednjih preduzeća - rezultati drugog parcijalnog ispita Finansiranje malih i srednjih preduzeća - rezultati drugog parcijalnog ispita
Upravljanje projektima - rezultati ispita od 19.6.2019. godine Upravljanje projektima - rezultati ispita od 19.6.2019. godine
Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 18.6.2019. godine Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 18.6.2019. godine
Posrednici u turizmu (Studij turizma) - rezultati ispita od 19.6.2019. godine Posrednici u turizmu (Studij turizma) - rezultati ispita od 19.6.2019. godine
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 18.6.2019. godine (drugi parcijalni test) Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 18.6.2019. godine (drugi parcijalni test)
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 18.6.2019. godine (integralni test) Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 18.6.2019. godine (integralni test)
Platnobilansna i valutna politika - rezultati (I i) II parcijanog ispita sa konačnom ocjenom Platnobilansna i valutna politika - rezultati (I i) II parcijanog ispita sa konačnom ocjenom
Monetarne finansije - rezultati (I i) II parcijalnog testa sa konačnom ocjenom Monetarne finansije - rezultati (I i) II parcijalnog testa sa konačnom ocjenom
Posrednici u turizmu (Studij turizma) - rezultati drugog parcijalnog ispita od 06.6.2019. godine Posrednici u turizmu (Studij turizma) - rezultati drugog parcijalnog ispita od 06.6.2019. godine
Ekonomika preduzeća - ukupni rezultati (zadaci) Ekonomika preduzeća - ukupni rezultati (zadaci)
Finansijska tržišta - rezultati drugog parcijalnog testa od 07.6.2019. godine Finansijska tržišta - rezultati drugog parcijalnog testa od 07.6.2019. godine
Makroekonomija - rezultati drugog parcijalnog testa od 03.6.2019. godine Makroekonomija - rezultati drugog parcijalnog testa od 03.6.2019. godine
Međunarodna ekonomija - rezultati drugog parcijalnog testa Međunarodna ekonomija - rezultati drugog parcijalnog testa